Default welcome msg!

Írjon nekünk!

info@motivaciotextil.hu

Hívjon minket!

+36 52 422 847

+36-20-9741-563

Nyitva tartás

8.00 -18.00

Adatvédelem és Jogi információk

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

1. DEFINICIÓK

1/1. Motiváció BT.: azaz Motiváció Építőipari, Kereskedelmi és Feldolgozó Betéti Társaság, székhely: 4028 Debrecen, Hadházi út 115., cégjegyzékszám:  09-06-00159301, adószám: 22830609-1-09, e-mail: info@motivaciotextil.hu, telefon: 06-52-422-847.

A Motiváció BT. 1992. április 3. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely elektronikus kereskedelemmel foglalkozik

1/2 Honlap: a www.motivaciotextil.hu címen érhető el a Motiváció BT. által finanszírozott és üzemeltetett honlap.

1/3 Webáruház: a Motiváció BT. által, a Honlapon üzemeltetett, online megrendeléseket fogadó, rögzítő és teljesítő webes felület.

1/4 Felhasználók: a honlap felkeresői, olvasói, látogatói, felhasználói, minden természetes, vagy jogi személy, aki a honlapot felkeresi, a honlapon regisztrál, vagy a Motiváció BT. Ügyfélszolgálatát felkeresi.

1/5 Ügyfelek: a Motiváció BT.-vel, a webáruházban, adásvételi szerződésbe lépő természetes-, nem természetes-, vagy jogi alanyok.

1/6 ANY: a jelen adatvédelmi nyilatkozat, vagy annak frissített, érvényes változata.

1/7 Adat: a felhasználóval, vagy az ügyféllel kapcsolatos adat, természetes személy esetén, családi-, és utóneve, születési családi és utóneve, születési helye, születési ideje, anyja születési családi és utóneve, a személyazonosításra alkalmas azonosító adata, állandó lakcíme, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma, és, más az elektronikus kapcsolattartásra alkalmas adata, valamint a fentiekből eredményezhető következtetés.

Jogi személy, vagy nem természetes személy esetén, cégnév, cégjegyzékszám, adószám, székhely-, és vagy telephely címe, telefonszáma, képviselő-, vagy kontaktszemély neve, e-mail címe, telefonszáma, azaz azonosításra alkalmas adat, valamint a fentiekből eredményezhető következtetés.

1/8 Közérdekű adat: az állami-, vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen információ vagy következtetés.

1/9 Kötelező adat: a Honlap használatához szükséges adatok, mint név, cím, telefonszám, e-mail cím.

1/ 10 Adatkezelés: az Adatokon vagy az Adatokkal végzett tevékenység, mint gyűjtése, rögzítése, feldolgozása, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése.

1/11 Adatkezelő: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy ami az Adatok kezelésének célját meghatározza, az erre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy végrehajtatja.

1/12 Adatfeldolgozás: az adatkezelési tevékenység, függetlenül annak módszerétől, eszközétől, és alkalmazásának helyétől.

1/13 Adatfeldolgozó: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy ami az Adatkezelő megbízásából az adtok feldolgozását végrehajtja.

1/14 Adattörlés: az adaton történő olyan tevékenység, mely után annak eredeti állapotának visszaállítása nem lehetséges.

1/15 Adatzárolás: az adatnak egyéni jelzéssel történő felruházása, annak kezelésének korlátozása céljából.

1/16 Adattovábbítás: az adat hozzáférésének biztosítása harmadik személy részére.

1/17 Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

1/18 Hozzájárulás: a felhasználó-, és-, vagy ügyfél akaratának kinyilvánítása, mely előzetes tájékoztatáson alapul, és mellyel beleegyezését adja az adatok kezeléséhez.

1/19 Előzetes tájékoztatás: az érvényes Adatvédelmi Nyilatkozat közzététele a honlapon.

1/20 Tiltakozás: a felhasználó, és-/vagy ügyfél akaratának kinyilvánítása, melyben az adatkezeléssel kapcsolatban kifogást emel, és kéri adatainak törlését, vagy az adatainak kezelésének megszüntetését.

1/21 NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

1/22 NAIH-szám: Adatvédelmi nyilvántartási szám, mellyel a NAIH a vállalkozást, mint adatkezelőt nyilvántartásába vette.

1/23 ÁSZF: a Motiváció BT. hatályos általános szerződési feltételei, mely elérhető: https://motivaciotextil.hu/index.php?route=information/information&information_id=8

 

2. AZ  ANY  HATÁLYA, AZ  ANY RENDELKEZÉSEINEK ELFOGADÁSA

2/1 Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a Polgári Törvény-könyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az felhasználó-, és/vagy ügyfél hozzájárulása.

A Motiváció BT. nem gyűjt-, és kezel adatokat a felhasználó-, és vagy ügyfelek faji eredetére, nemzetiséghez tartozására, politikai pártállására, véleményére, meggyőződésére, egészségi állapotára, kórós szenvedélyére, nemi identitására, és a szexuális életére vonatkozólag.

2/2 ANY célja: az adatok védelmének betartása, az adatkezelési elvek, és szabályok meghatározása.

2/3 ANY hatálybalépése: a honlapon történő közzététel napja, azaz 2018. május 18.

A hatálybalépés napjától minden ügyfél-, és vagy felhasználóra vonatkozik.

2/4 ANY módosítása: a Motiváció BT. fenntartja az ANY módosításának a jogát, de biztosítja, hogy a hatályos ANY mindig elérhető legyen a honlapján, és tartalmaznia kell a hatálybalépésének a napját. Valamennyi felhasználó- és/vagy ügyfél elfogadja, hogy az adatkezelésre, az adatkezelés napján hatályos ANY rendelkezései az irányadóak.

2/5 ANY elfogadása: a felhasználó-, és/vagy ügyfél tudomásul veszi a weboldal böngészésével, vagy a webáruházban történő megrendelésével, hogy az ANY-t elolvasta, és elfogadta.


3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

3/1 Biztonság: a Motiváció BT az adatokat bizalmasan kezeli, nem hozza nyilvánosságra, és nem engedi át harmadik személy számára, kivéve a szerződés-, és a működés teljesítéséhez szükséges partnereit (honlap szolgáltató, szállítócég, könyvelő iroda). Ezen, szerződő cégek vállalják a rendelkezések betartását.

3/2 Jogalap: adatkezelés csak az ügyfél-, és/vagy felhasználó önkéntes hozzájárulása, vagy hatósági, vagy más állami szerv részéről elrendelt utasítás alapján történhet.

3/3 Célhoz kötöttség: az adatkezelés a cél megvalósulásának érdekében történhet, csak meghatározott célból, csak a szükséges mértékben, és csak a szükséges ideig.

3/4 Célja: a szerződésteljesítéshez szükséges az ügyfeleket-, és/vagy felhasználókat azonosítani, egymástól megkülönböztetni.

3/5 Az adatok tárolása: adatfeldolgozó végzi, mely garantálja a tárolás biztonságát, de tartalmához nem fér hozzá.

3/6 Tájékoztatás: ügyfél-, és/vagy felhasználó kérésére a Motiváció BT tájékoztatást ad az ügyfél-, és/vagy felhasználó adatairól, az adatkezelés céljáról.

3/7 Adatkezelésből kizárt adat: közérdekű-, és különleges adatot a Motiváció BT. nem kér, és nem kezel.

 

4. ADATKEZELÉS ÉS ADATKEZELÉSI CÉLOK

4/1 A Motiváció BT. a hatályos ANY-ben meghatározott adatokon kívül, más, meg nem adott adatokat nem gyűjt.

4/2 A honlap rögzíti a felhasználó-, és vagy ügyfél  IP-címét, további IP-címét, a látogatás kezdő-, és záró időpontját.

4/3 A Motiváció BT nem küld hírlevelet, sem elektronikusan e-mail, sem sms formájában,   nem hirdet nyereményjátékot, a kapott adatokat nem használja marketing célokra. Honlapján nem helyez más oldalra invitáló linkeket sem.

4/4 A felhasználó-, és/vagy ügyfél, még a szerződés megkötése előtt tudomásul veszi, és elfogadja, hogy személyes adatainak meghatározott részét köteles a Motiváció BT részére bocsátani. A szerződés lebonyolításhoz szükséges, megadott telefonszámra a Motiváció BT. a teljesítéssel kapcsolatban üzenetet küldhet (pl. szállításról szóló sms).

4/5 A felhasználó-, és/vagy ügyfél tudomásul veszi, hogy a Motiváció BT az általa megkapott adatok közül a név, cím, szállítási cím, telefonszám adatokat a megrendelés biztosítása, és teljesítése céljából harmadik személy felé továbbíthatja, aki:

- adatfeldolgozó: a személyes adatok tárolását végzi, de nem jogosult megismerésére.

WebCafe Media Group Zrt.

2615 Csővár, Madách u. 1.

weboldal@webcafegroup.hu

Cégjegyzékszám: 13-10-041682

Adószám: 25860478-2-13

- adatfeldolgozó: az adatkezelővel kötött szerződés alapján, a megrendelt termékek kiszállításában közreműködik. Az ügyfél adatait (név, kiszállítási cím, telefonszám, email-cím) a kiszállítás időtartamáig kezelheti, majd törli. Megbízóval lévő szerződése alapján, a megbízótól kapott felhatalmazás alapján az ügyfélnek sms, vagy email-es értesítést küldhet a kiszállítás tervezett időpontjáról.

GLS - General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai KFT.

2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

info@gls-hungary.com

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Adószám: 12369410-2-44

- adatfeldolgozó: az adatkezelővel kötött szerződés alapján, az Infocentrum számlázó és készletnyilvántartó program segítségével könnyen és rövid idő alatt készül el a jogszabályoknak megfelelő számla a rögzített adatok alapján. A bevitt vásárlói-, és termék adatokat eltárolja, és évenkénti összesítésbe gyűjti.

Azokat a vevőket, akik már szerepelnek egy lezárt számlán, nem lehet törölni, de inaktív állapotba lehet őket állítani.

2016. január 1-től a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet alapján egy új Adóhatósági lekérdezéssel kell rendelkeznie minden számlázó programnak. „Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkciója alapján a számlázó program, lehetőséget biztosít egy adott időszakban vagy számlatartományban a kiadott számlák eseti ellenőrzésére.

InfoCentrum Szoftver Stúdió

7400 Kaposvár

Fő u. 70.

info@infocentrum.hu

Cégjegyzékszám: 14-06-305062

Adószám: 29065022-2-14

- adatfeldolgozó: az adatkezelővel kötött szerződés alapján a számviteli feladatok ellátásával foglalkozik. Az érintettek adataival csak a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamig kezelheti, majd törli.

Solvent 94 Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.

4032 Debrecen

Böszörményi út 78. fszt 1.

solvent94kft@gmail.com

Cégjegyzékszám: 09-09-002383

Adószám: 11148665-1-09

4/6 Regisztráción alapuló felhasználás esetén a felhasználó-, és/vagy ügyfél a regisztrációs fiókját bármikor módosíthatja, vagy töröltetheti a Motiváció BT ügyfélszolgálatán keresztül.  Módosításra a honlap „FIÓKOM” menüpontjában van lehetőség. Törléskérés esetén, a korábban rögzített adatok is eltűnnek.

4/7 A Motiváció BT. nem rögzíti a ki-, és bemenő telefonhívásait.

4/8 A felhasználó-, és/vagy ügyfél felvilágosítást kérhet az adatiról, azok kezeléséről, kérheti módosítását, törlését, legkésőbb a kéréstől számított tíz munkanapon belül.

4/9 A Motiváció BT a megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrzi, azok tartalmáért, illetve az azokból eredő károkért felelősséggel nem tartozik. Hiba esetén, a Motiváció BT kérésre helyesbít, vagy kérés hiányában, ha a valóságnak megfelelő adat a Motiváció BT rendelkezésére áll, szintén módosít.

4/10 A Motiváció BT adattörlést végez a felhasználó-, és/vagy ügyfél kérésére, jogellenes adat esetén, adatkezelés megszűnése esetén, vagy ha a bíróság, vagy a NAIH elrendeli azt.

 

5. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁS

A jelenlegi ANY a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően készült:

- 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

- 1998. évi VI. törvény - a strasbourgi, 1981. január 28. napján kelt Egyezményről szóló 1998. évi VI. törvény

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései

Az itt nem szabályozott kérdésekre a jelen pontban hivatkozott jogszabályok és az egyéb, a Felhasználás vagy a Szerződés megkötésének napján hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

6. VEGYES RENDELKEZÉSEK

6/1 A hatályos ANY értelmezésére a magyar jog az irányadó.

6/2 A hatályos ANY bármely részének érvénytelensége az ANY többi részének érvényességét nem érinti.

6/3 Adatkezeléssel kapcsolatos panasz esetén az ügyfél-, és/vagy felhasználó közvetlenül a NAIH-hoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530  Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlapcím: http://naih.hu/index.html

Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz is fordulhat. 

 

Debrecen, 2018. május 17.

 

ÜZLETSZABÁLYZAT és JOGI INFORMÁCIÓK

Az eladó adatai - az Ön által vásárolt áruk eladója a Motiváció  Építőipari,Kereskedelmi és Feldolgozó Betéti Társaság  (Cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 115. ), adószám: 22830609-2-09, telefonszám: +36 52 422 847, +36 20 9741 563, email: info@motivaciotextil.hu.  


Általános Szerződési és Felhasználási feltételek: kérjük , amennyiben vásárlója kíván lenni webárúházunknak ,figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési és Felhasználási feltételeket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásunkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag eletronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.
székhely:4028 Debrecen, Hadházi út 115, adószám:22830609-1-09,cégjegyzékszám:Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság, 0906001593,szerződés nyelve:magyar
Ügyfélszolgálatunk - ügyfélszolgálatunkat a info@motivaciotextil.hu e-mail címen vagy a +36 52 422 847-es vagy a +36 20 9741 563 telefonszámon érheti el.

cég név:Motiváció Építőipari, Kersledelmi és Feldolgozó Betéti Társaság /Motiváció Bt/

elektronikus elérhetőség:  email:info@motivaciotextil.hu,,telefonos elérhetőség: 52/422 847, 0620 9741 563

megvásárolható termékek:lakástextil és tartozékai.A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetők meg, személyes árúátvételre is van lehetőség telephelyünkön.

kínált termékek:ágyneműhuzatok, ágytakarók. falvédők, lepedők, plédek, törölközők, függönyök,A termékek élethű fotóval , bruttó árral, szállítási költség nélkül megjelenítve.

rendelési információk: vásárlás csak regisztráció után lehetséges.Nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét  vásárláskor kötelező megadni! Telefonos rendelés nem lehetséges!

megrendelés feldolgozása:A Motiváció bt a megrendelés időpontjától 3 napon belül visszaigazolást küld  emailban a rendelés rögzítéséről és a várható szállítási időpontról.A megrendelés feldolgozása munkanapokon 8-18 óra között történik.A megrendelés visszaigazolásától számitva 5 munka napon belül a kiszállítás megtörténik.Abban az esetben, ha a megrendelt árú raktár készlete kifogyott, a Motiváció bt  fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstől elálljon.

megrendelés menete: bal oldali termék kiválasztása

                                         klikkeljen a termék melletti kosárra

                                         a termék bekerül a kosár szerkesztése menűbe

                                         vásárolgasson, s ha kész klikkeljen a kosár szerkesztése ikonra

                                         itt tud módosítani illetve korrigálni

                                         amennyiben a kosár tartalma minden szempontból megfelelő nyomja meg a frissitsen  gombot

                                         nyomja meg a rögzítem gombot

                                         regisztráljon, vagy ha már regisztrált vásárló, jelentkezzen be

                                         új regisztrálóként  adja meg nevét, lakcímét, email címét , telefon számát kötelező

                                         adja meg regisztrációs nevét és jelszavát  /min.5 karaktaer, max 20/kérem jegyezze meg, mert később nem tudjuk megadni

                                         sikeres regisztráció után megjelennek az ügyfél adatok és a kiszállítással kapcsolatos üzenő ablak.ide írja be esetleges üzenetét!

                                         véglegesítse rendelését.

Garancia: 153/2003./IX. 22./ kormány rendelet szerint

Elállás joga -  abban az esetben, ha Ön el kíván állni megrendelésétől, azt a 17/1999. kormányrendeletben részletesen rögzített feltételek mellett megteheti./ A teljes rendelet az oldal alján olvasható./A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 /II.5./ kormányrendelet szabályozása értelmében a vásárló a megrendelt termék kézhez vételétől számított  14  napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól /szerződéstől/, s visszaküldheti a megrendelt terméket.Az elállási jog gyakorlása esetén a vásárlót a termék visszajuttatásának költségén kivül más költség nem terheli, az eladó , azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.Az elállási joggal élő vásárlónak kötelessége saját költségén visszajuttatni a terméket ajánlottan a webárúház üzemeltetőjének.A vásárló nem kötelezheti az eladót a  visszaszállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a vásárlót terheli!Az eladó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát / termék ár + postaköltség/ a fogyasztó részére.

Elallási jog gyakorlása:Amennyiben élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti  emailban vagy telefonon.A mgrendelt terméket ajánlottan postai úton vagy futárszolgálattal juttassa vissza a cégünk címére.A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a  Vásárlót terhelik.Portósan /utánvéttel/ küldött csomagokat nem áll módunkban átvenni!A termék beérkezését követően azt lefotózzuk,az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése érdekében.A termék visszaérkezését követő 30 napon belül  a vásárló által megadott bankszámla számra a termék vételárának viszzautalása megtörténik.Vásárló kérésére a visszatérítés postai úton is lehetséges,ennek díja a vásárlót terheli.

A Motiváció BT minden itt vásárolt termékére cserejogot ad. Ha a cserére a vásárló hibájából kerül sor, akkor a termék visszaküldésének, és a másik termék elküldésének a postaköltsége a vásárlót terheli.


A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. /II.5./ kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII.tv. rendelkezései az irányadók.

Vitás ügyek rendezésére a Hajdú-Bihar megyei Bíróság az illetékes..

@ 2017 Minden Jog fenntartva - WebCafe Media Group Zrt.

image